E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 

:::ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรงเรียน:::

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
1
วาปีปทุม
15
71
2
นาดูน
10
31
3
นาเชือก
11
45
4
พยัคฆภูมิพิสัย
14
55
5
ยางสีสุราช
8
23
รวม
57
223

**วิธีการดูข้อมูลจำนวนนักเรียน**
1). เลือกหรือค้นหาโรงเรียนโดยการคลิ๊กที่กลองตัวเลือกหน้าชื่ออำเภอ
2). คลิ๊กที่ชื่อโรงเรียนทีต้องการทราบข้อมูล
3). หรือ ดูรายละเอียดนักเรียนคลิ๊กที่ช่องรายการจำนวนนักเรียน(แสดง)  

อำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอยางสีสุราช
กรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้นหา ::