E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 

:::ข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน:::

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลำดับ
อำเภอ
เรียนในเขตฯนร.ชาย
เรียนในเขตฯนร.หญิง
เรียนในเขตฯนร.ทั้งหมด
เรียนนอกเขตฯนร.ชาย
เรียนนอกเขตฯนร.หญิง
เรียนนอกเขตฯทั้งหมด
ไม่เรียนชาย
ไม่เรียนหญิง
รวมไม่เรียน
รวมทั้งสิ้น
1
วาปีปทุม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
นาดูน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
นาเชือก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
พยัคฆภูมิพิสัย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ยางสีสุราช
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1).เลือกหรือค้นหาสถานที่ที่ท่านต้องการโดยการคลิกที่กล่องตัวเลือก

ถ้าท่านต้องการดู รายละเอียดว่ามีใครบ้าง ให้คลิกที่ช่อง จำนวนนักเรียน

อำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอยางสีสุราช
กรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้นหา ::