E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


 

:::ข้อมูลจำนวนนักเรียนทุกโรงเรียน ทุกอำเภอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
**วิธีการดูข้อมูลจำนวนนักเรียน
1).ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายอำเภอ...คลิ๊กชื่ออำเภอที่ต้องการทราบรายละเอียดจำนวนนักเรียน
2). รายละเอียดนักเรียน...คลิ๊กที่ตัวเลขจำนวนนักเรียน

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
นร.ชาย
นร.หญิง
นักเรียนทั้งหมด
1
วาปีปทุม
15
71
4,962
4,544
9,506
2
นาดูน
10
31
1,718
1,544
3,262
3
นาเชือก
11
45
2,026
1,829
3,855
4
พยัคฆภูมิพิสัย
14
55
3,740
3,283
7,023
5
ยางสีสุราช
8
23
1,384
1,299
2,683
สพป.มหาสารคาม เขต 2
57
223
13,872
12,537
26,409
 

......