E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2:::ข้อมูลอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
1
วาปีปทุม
15
71
2
นาดูน
9
31
3
นาเชือก
10
45
4
พยัคฆภูมิพิสัย
14
55
5
ยางสีสุราช
7
23
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตโรงเรียนทั้งหมด
225

1).เลือกหรือค้นหาสถานที่ที่ท่านต้องการโดยการคลิกที่กล่องตัวเลือก

อำเภอ วาปีปทุม อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย อำเภอ นาดูน อำเภอ นาเชือก อำเภอ ยางสีสุราช
กรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้นหา ::