E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 

:::ข้อมูลโรงเรียนดีศรีตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

*คลิ๊กที่จำนวนตัวเลขในช่องที่ต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียด*

     
ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
1
วาปีปทุม
15
14
2
นาดูน
10
1
3
นาเชือก
11
7
4
พยัคฆภูมิพิสัย
14
22
5
ยางสีสุราช
8
2
โรงเรียนดีศรีตำบลทั้งหมด
46
*โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2553
1
*โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2554
1
*โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555
3
*โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2556
4
*โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2557
0

1).เลือกหรือค้นหาสถานที่ที่ท่านต้องการโดยการคลิกที่กล่องตัวเลือก

อำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอยางสีสุราช
กรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้นหา ::