E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 

:::ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์:::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

*คลิ๊กที่จำนวนตัวเลขในช่องที่ต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียด*


ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
1
วาปีปทุม
15
71
2
นาดูน
9
31
3
นาเชือก
10
45
4
พยัคฆภูมิพิสัย
14
55
5
ยางสีสุราช
7
23
รวมโรงเรียนทั้งหมด
157


        
รายการจัดสรร/ปีที่จัดสรร
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์
157
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์
0
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปี 2549
4
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปี 2550
10
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปี 2551
5
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปี 2552
6
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปี 2553
29
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปี 2554
73
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ปี 2555
30
1).เลือกหรือค้นหาสถานที่ที่ท่านต้องการโดยการคลิกที่กล่องตัวเลือก

อำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอยางสีสุราช
ค้นหาโรงเรียนตามปี พ.ศ.ที่ได้รับจัดสรร ให้กรอกปี พ.ศ.ที่ต้องการ เช่น 2557(หาโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรให้กรอก 0000) ::