E-MIS สพป.มหาสารคาม เขต 2
Get Adobe Flash player


ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 

:::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2:::

เขตบริการ สพป.มหาสารคาม เขต 2

ข้อมูลบุคลากร

ที่ตั้ง สพป.มหาสารคาม เขต 2
บุคลากรชาย
บุคลากรหญิง
รวม
วาปีปทุม
22
47
69


ข้อมูลโรงเรียน/นักเรียน

*คลิ๊กที่จำนวนตัวเลขในช่องที่ต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียด*


ลำดับ
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนโรงเรียน
นร.ชาย
นร.หญิง
นักเรียนทั้งหมด
1
วาปีปทุม
15
71
4,962
4,544
9,506
2
นาดูน
10
31
1,718
1,544
3,262
3
นาเชือก
11
45
2,026
1,829
3,855
4
พยัคฆภูมิพิสัย
14
55
3,740
3,283
7,023
5
ยางสีสุราช
8
23
1,384
1,299
2,683
รวม
57
225
13,872
12,537
26,409
 


ข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
หรือถ้าค้นหาไม่พบ ลองใช้เครื่องมือสิครับ
-